T: 06 280 33 600

Opstookprotocol anhydrietdekvloer met vloerverwarming

Anhydrietgebonden gietdekvloeren hebben zich in de Nederlandse bouwpraktijk voor binnentoepassingen bewezen en worden de laatste jaren vanwege de vele technische voordelen, vooral in combinatie met vloerverwarming, steeds vaker toegepast. Wanneer de vloerverwarming in werking treedt zal er restvocht uit de verharde dekvloer worden verdreven. Het restvochtgehalte dient te worden verwijderd voordat de
vloerafwerking wordt aangebracht. Dit gebeurt middels een opstartprotocol en dient te worden uitgevoerd volgens onderstaande procedure. Door het opstarten van de vloerverwarming kan ook de droogtijd van de vloer aanzienlijk worden verkort.

Belangrijk
Gedurende het opwarmtraject (en afkoelingstraject) dient de vloer vrij te zijn van bouwmaterialen of afdekkingen. Alle verwarmingsgroepen in het vloerveld dienen gelijktijdig te worden opgewarmd en afgekoeld. Het opwarmtraject vervangt geen vochtmeting van een vloer.

Richtlijnen tijdens gebruiksfase
Ook tijdens de gebruiksfase van de vloerverwarming moet een te snelle stijging van de vloertemperatuur worden voorkomen. Verder is het
wenselijk om verschillende temperaturen binnen één vloerveld te voorkomen. De calciumsulfaatgebonden mortel mag niet warmer worden dan 45°C.

Opstartprotocol voor anhydriet gietvloeren met vloerverwarming
• Het activeren van het vloerverwarmingsysteem mag op zijn vroegst plaatsvinden 7 dagen nadat de gietvloer is aangebracht.
• De aanvangstemperatuur op dag 1 dient te worden ingesteld op 20°C. Bij het opstoken dient de watertemperatuur met maximaal 5 ̊C per dag te worden opgevoerd.
• Nadat de maximale bedrijfstemperatuur (40°C) is bereikt, moet deze gedurende drie dagen worden aangehouden. • Daarna moet de
watertemperatuur worden afgebouwd met maximaal 5 ̊C per dag tot de oorspronkelijke waarde vóór het opstoken.
• Geadviseerd wordt ook deze oorspronkelijke waarde vervolgens weer drie dagen aan te houden.
• Het activeren van de vloerverwarming kan bijdragen aan de droging van de vloer. Indien na het doorlopen van bovenstaand protocol het
restvochtgehalte van de vloer nog te hoog is, kan de procedure worden herhaald.
Heeft u nog vragen?
Stuur ons een bericht!
Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen.
Contactformulier
Naam
Telefoonnummer
Email
Vraag / opmerking
Thank you!
Your message is sent succesfully. 
‌We will get back to you as soon as possible.
Verstuur
Pandomo Gietvloerenmortex gietvloerentba gietvloerengarantie gietvloeren